660 825 622

Druk 3D bloku silnika


Druk 3D bloku silnika

Druk 3D bloku silnika pomalowany jest podkładem i srebrną farbą.
Projekt z portalu Thingiverse